Privatumo Politika

a. Bendrosios nuostatos.

Šios privatumo taisyklės (toliau - "taisyklės") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau - "irankine.lt") tvarko Pirkėjų (toliau - "Jūsų") asmens duomenis.

Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios taisyklės, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

b. Registracijos pateikimo taisyklės.

b.1. Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Irankine.lt turi teisę anuliuoti Jūsų užsakymą. Irankine.lt pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens ar juridinio asmens, kuris lankosi elektroninėje parduotuvėje, teisę į privatumą. Irankine.lt renka ir panaudoja fizinio asmens ar juridinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą) tam, kad apdorotų Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus. Ir/ar išspęstų problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

b.2 Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, Irankine.lt gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Irankine.lt pasilieka sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

c. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

Irankine.lt neperduoda Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

d. Informacijos ar pretenzijos perdavimas.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@irankine.lt. Atsakymą Irankine.lt pateikia taip pat elektroniniu paštu.

e. Asmens duomenų tvarkymas.

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

f. Taisyklių keitimas.

Irankine.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo taisykles apie tai pranešdamas elektroninėje parduotuvėje. Jei Jūs, po šių sąlygų pasikeitimų, naudojatės elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Irankine.lt laiko, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

g. Baigiamosios nuostatos.

Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

  ( Asmeninė informacija renkama parduotuvės apsipirkimo procesui vykdyti, tarpusavio ryšių palaikymui)