PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes www.irankine.lt internetinėje parduotuvėje ir  UAB „ARUNTA“ (toliau – Pardavėjas)  tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Taisykles jis supranta ir jų besąlygiškai laikysis.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje www.irankine.lt privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą.

2.2. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje www.irankine.lt   tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs užsakymą, kuriame nurodė visus užsakymui pateikti būtinus duomenis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, arba prekę (prekes) užsako telefonu.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.irankine.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir LR įstatymais ar kitais teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę nutraukti internetinėje parduotuvėje sudarytą prekių pirkimo-pardavimo sutartį, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl:

4.2.1. Prekių, kurios buvo gaminamos ar užsakytos pagal specialų Pirkėjo užsakymą arba kurios nebegali būti grąžintos dėl prekinių bei vaizdinių savybių praradimo ar pasikeitimo.

4.2.2. Tais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4.3. Pirkėjo teisė nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį yra įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr.258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones“ taisyklėmis, kuriomis Pirkėjas turi teisę pasinaudoti jeigu prekė nebuvo sugadinta ir (arba) nepasikeitė jos prekinė išvaizda, įpakavimas, ja nebuvo naudotasi.

5. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir kitus su užsakymo įvykdymo susijusius mokėjimus ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas už internetinėje parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu arba  grynaisiais pinigais. Atsiskaitydamas pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo paskirties laukelyje nurodyti užsakymo numerį ar išankstinę PVM sąskaitą faktūrą, kuris/kuri yra atsiunčiami el. paštu Pirkėjui suformavus ir patvirtinus užsakymą.

5.3. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą e-paštu info@irankine.lt  per 7 darbo dienas nuo sutarties sudarymo datos.

5.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją el. paštu info@irankine.lt arba telefonu 8 616 555 88

5.5. Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas mėgina pakenkti ar pakenkia internetinės parduotuvės veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus ar šias Taisykles, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis bei panaikinti galimybę Pirkėjui sudaryti naujas sutartis.

6.2. Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti ar laikinai sustabdyti internetinės parduotuvės veiklą. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius nuostolius.

6.3. Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, jei Pirkėjas neatsiima savo užsakymo per 5 darbo dienas nuo pristatymo į nurodytą vietą datos.

6.4. Pardavėjas turi teisę atnaujinti šias Taisykles be išankstinio perspėjimo ir derinimo,  paskelbdamas apie tai internetinėje svetainėje www.irankine.lt

7. Pardavėjo pareigos

7.1. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks tinkamai ar, kad duomenų perdavimas vyks be klaidų, tačiau kartu įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas tinkamam internetinės parduotuvės veikimui. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo patirtus nuostolius susijusius su internetinės parduotuvės veikimu.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per terminą nurodytą prie kiekvienos prekės, per terminą kurį praneša Pirkėjo nurodytu e-pašto adresu, per terminą, kurį Pirkėjas ir Pardavėjas susitarė prekių užsakymo metu. Pardavėjas nustato maksimalų prekių pristatymo terminą: 90 dienų. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Apie vėluojantį užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją iki Taisyklėse numatyto užsakymo įvykdymo termino pabaigos.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Pirkėjui pasiūlyti kitą prekę iš parduotuvės katalogo arba sugrąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus. Apie savo pasirinkimą gauti kitą prekę Pirkėjas informuoja Pardavėją e-paštu info@irankine.lt arba tuo pačiu e-paštu pateikia laisvos formos prašymą grąžinti pinigus, kuriame būtinai nurodo savo asmens duomenis ir A/S numerį.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.

8. Sutarties kaina ir apmokėjimas

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.irankine.lt nurodomos nacionaline valiuta su PVM. Pirkimo-pardavimo sutarties kainą sudaro visų perkamų prekių suma ir, užsakymų pristatymo į Pirkėjo pageidaujamą vietą atvejais, transporto išlaidos.

8.2. Pirkėjas už internetinėje parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu arba  grynaisiais pinigais, priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo.

8.3. Pardavėjas savo nuožiūra turi teisę reikalauti iš Pirkėjo avanso už užsakytas prekes.

8.4. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali kisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius veiksnius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu tokiu atveju yra neatlyginami.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje www.irankine.lt, turi nurodyti adresą, kuriuo pageidauja gauti prekes.

9.2. Prekių pristatymas perkant už 150 Eur ir daugiau yra nemokamas visoje Lietuvos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją.

9.3. Pardavėjas įsipareigoja, kad visos Pirkėjo užsakytos prekės, kurių likutis mūsų sandėlyje pirkimo dieną bus pakankamas. Bus pristatytos Jūsų nurodytu adresu visoje Lietuvoje, išskyrus Kuršių Neriją, per 1-3 darbo dienas.

9.4.Prekės, kurių likučiai išsibaigę ar jie nepakankami, pristatomos per 5-10 d.d. Šiuo atveju Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją, jo nurodytu –pašto adresu, per 1-2 darbo dienas apie numatomą pristatymo terminą.

9.6. Prekes esančias sandėlyje Pardavėjas įsipareigoja pristatyti kurjeriu, Pirkėjo nurodytu adresu, per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo ir apmokėjimo sekančiomis sąlygomis:

9.6.1. Užsakius prekių už 150 Eur ir daugiau bei už jas apmokėjus, nemokamas pristatymas visoje Lietuvos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją.

9.6.2 Užsakius prekių mažiau nei už  150 Eur bei už jas apmokėjus, pristatymas visoje Lietuvos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją, kainuos 20 Eur.

9.7. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats, tais atvejais, kai Pirkėjas neturi galimybės priimti prekių, jas atsiimti gali Pirkėjo įgaliotas atstovas.

9.8. Prekių priėmimo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba kurjeriu patikrinti prekių būklę. Jei prekių būklė netinkama, būtina surašyti laisvos formos prekės pažeidimo aktą, kurį abi šalys turi patvirtinti savo parašais. Pirkėjas tokiu atveju privalo per 1-ą darbo dieną nuo pažeidimo akto surašymo informuoti Pardavėją apie pažeidimo akto pildymo faktą.

9.9. Jei Pirkėjas pasirašo prekių priėmimo-perdavimo aktą, laikoma, kad Pirkėjas gavo kokybiškas prekes ir Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl mechaninių prekių pažeidimų.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr.217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

11.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui įsigytą prekę tais atvejais, kai prekė buvo siunčiama Pirkėjo nurodytu adresu, t.y. kai Pirkėjas neturėjo galimybės tinkamai įvertini užsakytos prekės funkcionalumo ir savybių.

11.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui tik tokią prekę, kuri yra nepriekaištingos prekinės išvaizdos ir būklės, niekada nenaudota, originalios sudėties, nepažeistoje ar kitaip nesugadintoje pakuotėje, techniškai tvarkinga, nepažeista apsauginės danga, jei tokia buvo.

11.4. Su prekės grąžinamu susijusias išlaidas, visais atvejais apmoka Pirkėjas sąskaita, išskyrus tuos atvejus, kai grąžinama nekokybiška prekė.

11.5. Pirkėjas grąžindamas prekę privalo pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą, t.y. PVM sąskaitą faktūrą.

11.6. Prekių grąžinimo atvejais galimas ir prekių pakeitimas analogiškomis prekėmis, priklausomai nuo aplinkybių.

11.7. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais yra pervedami į mokėtojo nurodytą banko sąskaitą, nepriklausomai kokiu būdu Pirkėjas už prekes atsiskaitė.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Pardavėjo siūlymus ir rekomendacijas, taip pat šių Taisyklių nesilaikymą, nors galimybė su jomis susipažinti Pirkėjui buvo suteikta.

12.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

13. Neįprastosios aplinkybės

13.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šias Taisykles.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visą su užsakymo vykdymu susijusią informaciją siunčia Pirkėjo paskyroje nurodytu e-pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais e-pašto adresais.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.